Archiwizacja danych przy pomocy panelu HMI Astraady

Czasami zachodzi potrzeba aby przeanalizować dane na komputerze PC, lecz nie mamy specjalnego urządzenia do archiwizacji danych. Nasz układ sterowania składa się jedynie ze sterownika PLC, oraz panelu operatorskiego HMI Astraada. Okazuje się, że panel ten umożliwia zapis danych na nośnik zewnętrzny podłączony do panelu. W tym wpisie przedstawię jak skonfigurować panel HMI Astraady – zakładam że podstawową wiedzę na temat programowania tego panelu posiadasz.

Aby tego dokonać, należy w oknie Project Manager w zakładce Data Loggers dodać nową właściwość Data Logera.

Otworzy nam się nowe okna w którym mamy możliwość skonfigurowania logowania danych. W polu Name wpisuje nazwę danych które będą zapisywane (nazwa ta będzie jedynie wyświetlana w celu zidentyfikowania danych właściwości w programie).

W polu Read Address wskazujemy z którego adresu mają być przechwytywane dane, oraz jaka ma być wielkość i ilość próbek. Następnie wybieramy tryb próbkowania, czy to ma być co czas, na podstawie zbocza itp.

Zaznaczamy opcję zapisu danych do pliku, oraz wybieramy format w którym ma być zapisywany plik. Następnie wybieramy co jaki okres czasu ma być tworzony nowy plik.

Filename zawiera lokalizację gdzie będzie zapisywany plik, oraz nazwę pliku. Ścieżka D:\ oznacza zapis na kartę pamięci. Możemy również dodać sufix do pliku, który będzie określał i rozróżniał kiedy dany plik został utworzony

W kolejnej zakładce ustawiamy jakie dane mają być z podanego wcześniej adresu zapisywane, oraz jaki ma być ich typ.

I tak zapis na kartę SD danych mamy wykonany. To samo możemy wykonać z alarmami, oraz z historią wykonywanych czynności. W kolejnym wpisie przedstawię wykonanie zapisu danych przy użyciu panelu operatorskiego ze Siemensa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *