Archiwizacja danych przy pomocy panelu HMI Siemens

W jednym z poprzednich wpisów omówiłem/przedstawił w jaki sposób przy udziale panelu operatorskiego zarchiwizować dane w celu późniejszych ich analizy na przykład Astraady. Tym razem przedstawię jak to wykonać na panelu HMI ze Siemensa.

Nie będzie to jednak tak proste jak poprzednim razem – w panelu Astraada. Do testów utworzyłem nowy projekt, w którym dodałem dowolny sterownik, oraz panel hmi – KTP700 Basic.  W pierwszej kolejności przechodzimy do projektu panelu i otwieramy Historical Data. W pierwszej zakładce (Data logs) dodajemy nowy typ logowania danych. Wpisujemy swoją nazwę, oraz typ zapisu pliku (dla podstawowych paneli operatorskich, możliwe jest jedynie zapisywanie logów do formatu txt). Następnie ustawiamy ile rekordów ma być zapisanych, oraz wybieramy miejsce zapisu danych. Z dokumentacji technicznej ze Siemensa można wyczytać jakie miejsca zapisu danych znajdują się w danych urządzeniach.

Kolejnym parametrem który ustawiamy jest metoda zapisu danych. Do wyboru mamy zapis w momencie wystąpienia zdarzenia w PLC (trigger event), wystąpienia zdarzenia w panelu HMI (Display system event), zapis z nadpisywaniem danych (Circular log), zapis segmentów z nadpisywaniem (Segmented circular log). Następnie ustawiamy liczbę sekwencji zapisu, poziom wypełnienia oraz zezwalamy na zapis podczas uruchamiania systemu. Ostatnie ustawienie dotyczy czynności jakie mają zostać wykonane po zatrzymaniu logów, lub po resecie panelu. Do wyboru jest zachowanie obecnych danych, bądź zresetowanie logów.

W kolejnym wierszu ustawień, dodajemy tagi które mają być archiwizowane. W pierwszej kolumnie nazwa tagu, która będzie umieszczona w pliku, natomiast w kolejnym przypisujemy tag który znajduje się w sterowniku PLC, bądź w panelu HMI. Kolejne kolumny dotyczą ustawienia zapisu danych – tryb akwizycji danych. Do wyboru jest cyklicznie (Cyclic, i tutaj w kolejnej kolumnie wybieramy co jaki czas), podczas zmiany (on change), oraz na żądanie (on demand)

Aby skonfigurować zapis logów do plików, które będą miał określony zakres czasowy należy wybrać metodę zapisu Segmentared circular log. W przypadku zapisu danych co sekundę (acquisition mode cycle logging ustawiamy cycle na 1s) należy odpowiednio ustawić liczbę zapisywanych rekordów. W tym celu należy przekształcić wzór, który został zaczerpnięty z dokumentacji od siemensa. Tak więc przy 4 tagach zapisywanych co 1s i tworzeniu pliku co 1minutę (60s) należy Data records ustawić na:

time in seconds/loging cycle * logging cycle * no of loging tags

Np.: = 60s / 1s * 1s * 4 = 240

time in seconds = 10s (czas podziału na segmenty)
loging cycle = 1s (co jaki czas mają być zapisywane dane)
no of liging tags = 4 (liczba tagów które będą zapisywane)

Tak mamy skonfigurowane pierwsze dane które będą zapisywane do pliku na naszym pendrive. Aby zapisywać logi dotyczące alarmów, przechodzimy w tym samym oknie do kolejnej zakładki opisanej, jako Alarm Logs. Tutaj podobnie dodajemy log dot. alarmów – w pierwszej kolumnie wpisujemy nazwę logów. Kolejna kolumna dotyczy liczby zapisanych danych w danym pliku, następnie format pliku, lokalizacja pendrive, oraz metoda zapisu danych. W metodzie zapisu danych mamy podobne możliwości jak to miało miejsce w przypadku logowania danych.

 – Circular log – po osiągnięcie największego skonfigurowanego rozmiaru dziennika (loga) najstarsze wpisy w nim zostają usuwane. Usuwanych jest około 20% najstarszych wpisów.

– Segmentared circular log – tworzone są pliki dziennika, każdy o określonej pojemności. Gdy wszystkie dzienniki są zapełnione i została osiągnięta maksymalna liczba segmentów usuwany / nadpisywany jest najstarszy dziennik.

 – Display system event at – Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zapełnienia uruchamiany jest alarm systemowy. Gdy dziennik osiągnie 100% zapełnienia, nowe dane nie są zapisywane.

 – Trigger event – Gdy dziennik jest przepełniony, uruchamiane jest odpowiednie zdarzenie. Po zapełnieniuu logów, nowe nie są zapisywane.

Jedna ważna rzecz – podczas wszystkich archiwizacji danych które wykonałem wykorzystując ten panel, blokowały mi się pendrive który miały interfejs USB3.0. Przy USB2.0 takich problemów nie miałem, więc na chwilę obecną polecam stosowanie pendrive z USB2.0. Należy też zwrócić uwagę, na maksymalną pojemność pendrive, jaką obsługuje dany typ wyświetlacza – zapisane jest to w nocie katalogowej dostępnej na stronie Siemensa.

Mam nadzieję, że udało mi się was naprowadzić jak wykonać zapis danych wykorzystując panel HMI ze Siemensa. Jeszcze wszystkich informacji na ten temat nie posiadam, więc jak ktoś coś więcej posiada to niech pisze w komentarza.

Po więcej informacji, jak zawsze, polecam dokumentację od producenta, która można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *