Biblioteka dla zegara RTC PCF8563p

Przyszła kolej na prezentację biblioteki zegara RTC PCF8563p własnego autorstwa.

Układ PCF8563p jest zegarem czasu rzeczywistego (Real-Time Clock). Jest bratem dobrze znanego układu tej samej marki PCF8583p. Największa różnica występuje w podłączeniu tych układów.

PCF8563 nie posiada nóżki adresowej – adres układu jest stały – natomiast posiada zamiast niej wyjście CLKOUT, oraz pin 7 został zamieniony z pinem 3. Poniżej przedstawiam schemat podłączenia układu:

pcf8563p
Podłączenie układu RTC – PCF8563p

Kolejna różnica występuje w formacie zapisu roku. Opisywany układ posiada zapis roku jako dwie ostatnie cyfry, np 15 – rok 2015 (zakres 00 do 99). Natomiast w układzie PCF8583p występowało określenie roku parzystości (rejestr przechowujący rok w formacie 0 do 3).

W moich bibliotekach nie zaimplementowałem obsługi funkcji alarmu oraz timera.

Poniżej przedstawiam zawartość odpowiednich plików mojej biblioteki (na końcu artykułu można pobrać komplet plików):

Plik główny *.c:

  /*
   * pcf8563p.h
   *
   * Created on: 08-05-2014
   *  Edited on: 11-05-2014
   *   Author: Daniel
   *
   *    *   UWAGA!!
   *       Koniecznie na początku programu nalezy zarejestrowac funkcji do startu, stopu odbierania i wysylania
   *       danych po i2c (TWI). Dokonuje się to przy uzyciu funkcji:
   *           register_twi_start_pcf( );           //rejestracja funkcji start z i2c
   *           register_twi_stop_pcf( );                //rejestracja funkcji stop z i2c
   *           register_twi_write_pcf( );   //rejestracja funkcji zapisującej do i2c
   *           register_twi_read_pcf( );    //rejestracja funkcji odczytującej z i2c
   *
   *       Odczyt danych z rtc dokonuje się z callendar_rtc po wczesniejszym wywolaniu funkcji rtc_refresh_data()
   *       Zapis danych do rtc dokonuje się poprzez wywolanie funkcji rtc_write_data(), powczesniejszym wpisaniu
   *       zadanych danych do callendar_rtc
   *
   */
   
  #ifndef PCF8563P_H_
  #define PCF8563P_H_
   
  #define ADR_PCF8563P_R 0xA3
  #define ADR_PCF8563P_W 0xA2
   
  //adresy odpowiednich rejestrów
   
  #define RG_SECONDS       0x02
  #define RG_MINUTES       0x03
  #define RG_HOURS        0x04
  #define RG_DAYS         0x05
  #define RG_WEEKDAYS       0x06
  #define RG_MONTHS        0x07
  #define RG_YEARS        0x08
   
  typedef struct{
      uint8_t seconds;    //sekundy
      uint8_t minutes;    //minuty
      uint8_t hours;     //godziny
      uint8_t days;      //dzien
      uint8_t weekdays;    //dzien tygodnia
      uint8_t months;     //miesiac
      uint8_t years;     //rok
  }DS_PCF8563;
   
  extern volatile DS_PCF8563 callendar_rtc;        //zawiera kalendarz - odczytane dane z rtc
   
  void register_twi_start_pcf(void (*twi_callback)(void));            //rejestracja funkcji start z i2c
  void register_twi_stop_pcf(void (*twi_callback)(void));             //rejestracja funkcji stop z i2c
  void register_twi_write_pcf(void (*twi_callback)(uint8_t bajt));    //rejestracja funkcji zapisującej do i2c
  void register_twi_read_pcf(uint8_t (*twi_callback)(uint8_t ack));    //rejestracja funkcji odczytującej z i2c
   
   
  uint8_t rtc_write_date(void);                  //zapisuje dane do rtc, które znajduja sie w callendar_rtc. Zwraca 1 gdy wszystko OK
  uint8_t rtc_refresh_date(void);                 //odswieza date i godziny w callendar_rtc. Zwraca 1 gdy wszystko OK
   
   
  #endif /* PCF8563P_H_ */

Plik nagłówkowy *.h

  /*
   * pcf8563p.c
   *
   * Created on: 08-05-2014
   *    Edited on: 11-05-2014
   *   Author: Daniel
   *
   *
   *   Przy pomocy książki:
   *                           Mikrokontrolery AVR
   *                           Język C - podstawy programowania
   *
   *                                                           Autor:
   *                                                               Mirosław Kardaś
   *
   *   UWAGA!!
   *       Koniecznie na początku programu nalezy zarejestrowac funkcji do startu, stopu odbierania i wysylania
   *       danych po i2c (TWI). Dokonuje się to przy uzyciu funkcji:
   *           register_twi_start_pcf( );           //rejestracja funkcji start z i2c
   *           register_twi_stop_pcf( );                //rejestracja funkcji stop z i2c
   *           register_twi_write_pcf( );   //rejestracja funkcji zapisującej do i2c
   *           register_twi_read_pcf( );    //rejestracja funkcji odczytującej z i2c
   *
   *       Odczyt danych z rtc dokonuje się z callendar_rtc po wczesniejszym wywolaniu funkcji rtc_refresh_data()
   *       Zapis danych do rtc dokonuje się poprzez wywolanie funkcji rtc_write_data(), powczesniejszym wpisaniu
   *       zadanych danych do callendar_rtc
   *
   */
   
   
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
   
  #include "pcf8563p.h"
   
  volatile DS_PCF8563 callendar_rtc;       //zawiera kalendarz
   
  //-----*****+++++    funkcje widoczne tylko wewnątrz biblioteki
   
  // konwersja liczby dziesiętnej na BCD
  uint8_t dec2bcd(uint8_t dec) {
  return ((dec / 10)<<4) | (dec % 10);
  }
   
  // konwersja liczby BCD na dziesiętną
  uint8_t bcd2dec(uint8_t bcd) {
    return ((((bcd) >> 4) & 0x0F) * 10) + ((bcd) & 0x0F);
  }
   
  //rejestracje funkcji z i2c
   
  static void (*pcf_twi_start)(void);
  static void (*pcf_twi_stop)(void);
  static void (*pcf_twi_write)(uint8_t bajt);
  static uint8_t (*pcf_twi_read)(uint8_t bajt);
   
  void register_twi_start_pcf(void (*twi_callback)(void)){
      //rejestracja funkcji start z i2c
      pcf_twi_start = twi_callback;
  }
   
  void register_twi_stop_pcf(void (*twi_callback)(void)){
      //rejestracja funkcji stop z i2c
      pcf_twi_stop = twi_callback;
  }
   
  void register_twi_write_pcf(void (*twi_callback)(uint8_t bajt)){
      //rejestracja funkcji zapisującej do i2c
      pcf_twi_write = twi_callback;
  }
   
  void register_twi_read_pcf(uint8_t (*twi_callback)(uint8_t ack)){
      //rejestracja funkcji odczytującej z i2c
      pcf_twi_read = twi_callback;
  }
   
   
  //-----*****+++++    funkcje widoczne na zewnatrz
   
  //--**zapis do rtc
  uint8_t rtc_write_date(void){
      //zapisuje dane do rtc, które znajduja sie w callendar_rtc. Zwraca 1 gdy wszystko OK, 0 gdy nie
   
      if(!pcf_twi_read || !pcf_twi_write || !pcf_twi_start || !pcf_twi_stop) return 0;    //jezeli nie zostaly zarejestrowane odpowiednie funkcje
   
      uint8_t temp = dec2bcd(callendar_rtc.seconds); //odczyt z struktury sekund i konwersja na bcd
   
      pcf_twi_start();
      pcf_twi_write(ADR_PCF8563P_W);         //wyslanie adresu na i2c
      pcf_twi_write(RG_SECONDS);               //zapis rozpoczynamy od sekund
      pcf_twi_write(temp);                  //wyslanie wartoscie sekund po pcf w formacie bcd
      temp = dec2bcd(callendar_rtc.minutes);
      pcf_twi_write(temp);
      temp = dec2bcd(callendar_rtc.hours);
      pcf_twi_write(temp);
      temp = dec2bcd(callendar_rtc.days);
      pcf_twi_write(temp);
      temp = dec2bcd(callendar_rtc.weekdays);
      pcf_twi_write(temp);
      temp = dec2bcd(callendar_rtc.months);
      pcf_twi_write(temp);
      temp = dec2bcd(callendar_rtc.years);
      pcf_twi_write(temp);
      pcf_twi_stop();                         //procedura stop
   
      return 1;
  }
   
  //--**odswiezenie danych z rtc (odczyt z rtc)
  uint8_t rtc_refresh_date(void){
      //odswieza date i godziny w callendar_rtc. Zwraca 1 gdy wszystko OK
   
      if(!pcf_twi_read || !pcf_twi_write || !pcf_twi_start || !pcf_twi_stop) return 0;    //jezeli nie zostaly zarejestrowane odpowiednie funkcje
   
      uint8_t temp=0;
   
      pcf_twi_start();                        //procedura start
      pcf_twi_write(ADR_PCF8563P_W);         //adres pcf
      pcf_twi_write(RG_SECONDS);               //odczyt zaczynamy od sekund
      pcf_twi_start();                        //wyslanie ponownie startu
      pcf_twi_write(ADR_PCF8563P_R);         //adres pcf ale tym razem jako odczyt
   
      //odczyt sekund i zamaskowanie najstarszego bitu
      temp = pcf_twi_read(1) & 0x7f;
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.seconds = bcd2dec(temp);
   
      //odczyt minut i zamaskowanie najstarszego bitu
      temp = pcf_twi_read(1) &; 0x7f;
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.minutes = bcd2dec(temp);
   
      //odczyt godzin i zamaskowanie
      temp = pcf_twi_read(1) & 0x3f;
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.hours = bcd2dec(temp);
   
      //odczyt dnia i zamaskowanie
      temp = pcf_twi_read(1) & 0x3f;
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.days = bcd2dec(temp);
   
      //odczyt dnia tygodnia i zamaskowanie
      temp = pcf_twi_read(1) & 0x07;
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.weekdays = temp;
   
      //odczyt miesiaca i zamaskowanie najstarszego bitu
      temp = pcf_twi_read(1) & 0x1f;
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.months = bcd2dec(temp);
   
      //odczyt roku
      temp = pcf_twi_read(0);
      //konwersja z bcd i zapis do callendar rtc
      callendar_rtc.years = bcd2dec(temp);
   
      pcf_twi_stop();
   
      return 1;
  }

Obsługa biblioteki sprowadza się do:

1) Rejestracji podstawowych funkcji magistrali TWI (I2C):

register_twi_start_pcf(twi_start);
register_twi_stop_pcf(twi_stop);
register_twi_read_pcf(twi_read);
register_twi_write_pcf(twi_send);

Dzięki temu program działa z każdą poprawnie napisaną biblioteką do obsługi I2C (TWI).
Argumenty które są przekazywane do tych funkcji są również funkcjami, które odpowiadają za start, stop, odczyt i zapis danych po magistrali TWI.

2) Aktualizacji odczytanych danych poprzez wywołanie funkcji:

rtc_refresh_date();

Funkcja ta odczytuje z naszego RTC czas oraz datę i zapisuje ją do odpowiednich rejestrów.

3) Odczytu danych poprzez użycie zmiennej callendar_rt, np.;

uint8_t godzina, minuta;
godzina = callendar_rtc.hours;
minuta = callendar_rtc.minutes;

Dla „wyciągnięcia:” reszty danych dotyczących czasu i/lub daty postępujemy podobnie jak zostało przedstawione w przykładzie

4) Zapisania/zaktualizowania danych w RTC, poprzez wpisanie nowych danych do zmiennej callendar_rtc, np.:

callendar_rtc.hours = 11;
callendar_rtc.minutes = 30;

Następnie należy wysłać danej do układu RTC poprzez wywołanie funkcji:

rtc_write_date();

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości piszcie używając formularzu kontaktowego.


Dodano 2 listopada 2016r.

Pliki biblioteki zostały uzupełnione o możliwość konfiguracji przebiegu prostokątnego na wyjściu CLKOUT. Aby uaktywnić przebieg prostokątny należy wywołać funkcję:

pcf8563p_set_clkout(freq);

gdzie jako parametr należy podać wartość żądanej częstotliwości. W celu ułatwienia konfiguracji zostały stworzone odpowiednie makra, których nazwa wskazuje na odpowiednio wybraną częstotliwość:

CLKOUT_32768HZ	//częstotliwość 32.768kHz
CLKOUT_1024HZ	//częstotliwość 1.024kHz
CLKOUT_32HZ	//częstotliwość 32Hz
CLKOUT_1HZ	//częstotliwość 1Hz

wybrane makro, należy przekazać do wcześniejszej funkcji. Przykładowo, gdy chcemy uzyskać przebieg o częstotliwość 32Hz należy wywołać funkcję z parametrami:

pcf8563p_set_clkout(CLKOUT_32HZ);

Należy pamiętać o wcześniejszym zarejestrowaniu funkcji star,stop, write i read. W przypadku błędów, powyższa funkcja zwróci 0.

Zapraszam również do pobierania plików:

Plik główny:

Pobierz “pcf8563p.c”

pcf8563p.c – Pobrano 362 razy – 6,75 KB

Plik nagłówkowy:

Pobierz “pcf8563p.h”

pcf8563p.h – Pobrano 363 razy – 2,77 KB

Stare wersje:

Pobierz “pcf8563p.c”

pcf8563p.c – Pobrano 260 razy – 6,82 KB

Pobierz “pcf8563p.h”

pcf8563p.h – Pobrano 262 razy – 2,85 KB

6 Komentarzy

 1. Staszek

  Tego szukałem. Bardzo fajnie napisana biblioteka.
  Gratuluję!!

  1. danielos (Post autora)

   Dzięki. Mam nadzieję, że będziesz z niej zadowolony.

 2. komax

  Świetna biblioteka. Tylko szkoda, że nie ma obsługi alarmów.

 3. danielos (Post autora)

  Może pojawi się w przyszłości.
  Ewentualnie, jak opracujesz obsługę alarmów to podziel się nią;)

 4. MAREKHAB

  Biblioteka po prostu świetna, jednak moja wiedza jest zbyt znikoma i nie wiem jak dokładnie zarejestrować
  te funkcję. Próbowałem wkleić to z komentarza na samym początku pliku pcf8563p.c

  register_twi_start_pcf( ); //rejestracja funkcji start z i2c
  register_twi_stop_pcf( ); //rejestracja funkcji stop z i2c
  register_twi_write_pcf( ); //rejestracja funkcji zapisującej do i2c
  register_twi_read_pcf( ); //rejestracja funkcji odczytującej z i2c
  Nie mogę skompilować programu

  próbowałem jeszcze wkleić to
  register_twi_start_pcf( ); //rejestracja funkcji start z i2
  register_twi_stop_pcf( ); //rejestracja funkcji stop z i2c
  register_twi_write_pcf( ); //rejestracja funkcji zapisującej do i2c
  register_twi_read_pcf( ); //rejestracja funkcji odczytującej z i2c

  Albo w złym miejscu wklejam.
  Proszę o wytłumaczenie co i gdzie wpisać abym mógł zarejestrować te funkcję, jestem całkowitym nowicjuszem dlatego zwracam się o pomoc.

  1. danielos (Post autora)

   Po pierwsze musisz posiadać jeszcze bibliotekę do obsługi magistrali I2C (TWI), ponieważ ta biblioteka sama w sobie nie zawiera obsługi tej magistrali – a do niej jest podłączony PCF8563.

   Do tych funkcji musisz przekazać funkcje ze swojej biblioteki I2C (TWI), a dokładnie funkcje start, stop, read oraz write. Przykładowo jeżeli w swojej bibliotece masz funkcję void start_twi(void) musisz ją zarejestrować w ten sposób register_twi_start_pcf(start_twi);. Tak samo z stop, read oraz write. Przy czym biblioteka z której korzystasz powinna mieć napisaną funkcję odczytującą z magistrali dane w ten sposób aby przekazywana do niej była zmienna typu uint8_t (przy czym ta funkcji nic nie ma zwracać), a funkcja wysyłająca dane powinna zwracać typu uint8_t, oraz mieć możliwość przekazania do niej zmiennej typu uint8_t (możliwość przekazania do tej funkcji potwierdzenia – ack).

   Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *