DraftSight – program do (nie tylko) prostych schematów elektrycznych – część 2. Schemat elektryczny

W poprzedniej części przedstawiłem w kilku słowach program DRAFTSIGHT, oraz dokonałem wstępnej konfiguracji naszego środowiska pracy. Pokazałem również jak określić pole robocze i dokonać jego wydruku. W tej części chciałbym się skupić na rysowaniu schematów elektrycznych. Pod koniec tego wpisu został umieszczony plik zawierający wzór niektórych elementów elektrycznych, których użyłem do prezentacji w tym wpisie.

Na wstępie jeszcze kilka słów informacji i przypomnienia:

tak jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie – program ten nie posiada żadnych funkcji automatycznych ułatwiających pracę.
Pokazuję w jak najprostszy sposób rozpocząć rysowanie schematów. Jak już przyzwyczaisz się do tego programu to pewnie znajdziesz inne sposoby do wykonywania przedstawionych tutaj czynności. Jeżeli masz jakieś uwagi to czekam na nie w komentarzach.

Wpis ten będzie przedstawiać podstawowe operacje, które najczęściej używam podczas wykonywania tego typu schematów. Publikuję go głównie z tego względu aby zachęcić inne osoby do pracy na tego typu oprogramowaniach – również darmowych do użytku komercyjnego.


Jeszcze małe przypomnienie dotyczące używanych pasków narzędzi. W tym artykule używać będę dwóch pasków narzędziowych – paska Rysowanie, oraz Modyfikowanie.

W nowym pliku o nazwie wzór utworzyłem 5 obszarów roboczych w formacie A3 (na takim formacie lepiej mi się pracuje). Będą one pełniły następującą funkcje

  • strona tytułowa
  • zestawienie dokumentów
  • zestawienie aparatów
  • schemat zasadniczy – dwa obszary robocze

Jak można zauważyć, w pliku tym znajdują się również symbole elektryczne, które będą umieszczone na schemacie. Podczas pracy będę wykorzystywał odstępy siatki (jak i przyciągania) w wielkości 2.5 bądź 5 mm.

Prawie każdy schemat zaczynam od rysowania głównych linii zasilających. Dokonuję tego poprzez wybranie z paska narzędziowego funkcji LINIE. Mając aktywną funkcję rysowania linii zaznaczam LPM (Lewym Przyciskiem Myszy) w żądanym polu roboczym punkt od którego dana linia zasilająca ma się zaczynać i przeciągam go do punktu w którym ma się kończyć (potwierdzam również LPM). Aby zakończyć rysowanie linii wciskamy przycisk ESC. Aby narysować drugą linię nie jest konieczne wybieranie drugi raz z paska narzędzi opcji LINIA, wystarczy nacisnąć klawisz ENTER – powoduje to powtórzenie ostatnio wykonywanej czynności/funkcji.

Kolejnym krokiem jaki wykonuję, jest dodanie odnośników informującym o kolejnym arkuszu i kolumnie dla linii zasilających. W pliku w którym wykonuję schematy mam oprócz wzorów symboli elektrycznych również inne bloki/elementy, które umieszczam na schematach. Jednym z takich bloków są strzałki odnośników. Aby skopiować istniejący już element należy najpierw go zaznaczyć i z paska narzędzi wybrać opcję kopiuj. W kolejnym kroku wybieram punkt od którego ma nastąpić przeniesienie kopiowanego elementu – przeważnie zaznaczam punkt do którego wchodzi jakaś linia zasilająca. Następuje skopiowanie elementu – jest on przyczepiony do naszego kursora. Przenosimy go następnie na koniec naszych linii zasilający i potwierdzamy LPM. Aby anulować opcję kopiowania należy wcisnąć przycisk ESC.

Następnie, aby zmienić parametry danego elementu/bloku należy kliknąć na niego dwukrotnie. Otworzy się nowego okienko w którym znajdują się atrybuty, które można zmienić. Aby łatwiej było się rozeznać w tym, który atrybut za co odpowiada, posiadają one swoje nazwy. Edycji parametru dokonujemy w kolumnie wartość. Po wprowadzonych zmianach wciskamy przycisk OK.

Po utworzeniu linii zasilających pora pokazać jak umieścić symbole elektryczne na schemacie. W bardzo łatwy sposób – tak samo jak to robione było przy odnośnikach linii zasilających – metodą kopiuj i przenieś (oczywiście jeżeli taki komponent mamy utworzony – w przeciwnym razie należy go utworzyć, ale o tym będzie w innym wpisie).

Zaznaczamy element który chcemy umieścić na schemacie (w tym przypadku jest to rozłącznik izolacyjny) następnie wybieramy opcję kopiuj i określamy punkt z którego ma nastąpić skopiowanie elementu. Prawie zawsze wybieram albo wejście, albo wyjście danego aparatu. Następnie przenoszę go na schemat w żądane miejsce. Potwierdzam LPM. Można zakończyć kopiowanie naciskając ESC, bądź umieścić więcej elementów w zależności od potrzeb.

Już jeden element znajduje się na naszym rysunku. Teraz trzeba „podłączyć” go do głównych linii zasilających.

Dokonujemy tego prostą funkcją rysowania linii. Wybieramy ją z paska narzędzi Rysowanie. Wybieramy punkt w aparacie i przeciągami tworzoną linie do linii głównych zasilających. Kończymy naciskając ESC. I już mamy połączony aparat z główną linią zasilającą.

Jak już wcześniej zostało wspomniane (przy odnośnikach do innych arkuszy) edycję bloków dokonuje się poprzez dwukrotne kliknięcie na niego. Otworzy się nowe okienko w którym znajdują się atrybuty do edycji – ich ilość jest różna i zależy od danego bloku (atrybuty i bloki można tworzyć samemu bądź zaimportować gotowe). Edycji dokonujemy w kolumnie wartość. Po dokonaniu zmian, aby zapisać i zamknąć okienko należy nacisnąć przycisk OK – w przeciwnym wypadku ANULUJ.

Po uzupełnieniu schematu w pozostałe wymagane aparaty przykładowy schemat wygląda następująco.

Podczas tworzenia schematu trzeba zwrócić szczególną uwagę na nazwy aparatów, gdyż tak jak już wcześniej wspominałem, nie ma tutaj żadnych funkcji automatycznych, które by sprawdzały czy dana nazwa aparatu już istnieje czy nie. Na schematach tych nie umieściłem typów aparatów – dokonuje się je poprzez edycję danego aparatu/bloku, wpisując odpowiednie wartości do atrybutu TYP.

Kolejnym i ostatnim krokiem w tworzeniu dokumentacji, jest wykonanie zestawienia dokumentów, oraz aparatów elektrycznych. W tym celu zostały utworzone dwa pola robocze, w których znajdą się te zestawienia. Uzupełnianie zestawień polega głównie na kopiowaniu i edytowaniu pól tekstowych.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć bloki tekstowe które mają zostać skopiowanie – dokonujemy tego poprzez LPM wraz z wciśniętym klawiszem SHIFT – a następnie wybieramy opcję Kopiuj. Wybieramy punkt od którego kopiowanie ma się rozpocząć (odstęp siatki mam ustawiony na 2.5mm) – przeważnie wybieram taki punkt który powtarza się w każdym wierszu, dzięki temu tekst jest rozmieszczony równomiernie. Następnie wybieram punkt do którego ma zostać skopiowany tekst – wykonuję te operację wymaganą liczbę razy.

Teraz przyszła pora na edycję umieszczonego tekstu.

Większość informacji w ramkach i na schemacie jest umieszczonych w blokach tekstowych. Edycje dokonuje się poprzez dwukrotne kliknięcie na tekst. Zostanie on otwarty i pojawi się dodatkowy pasek narzędziowy dotyczących zmian właściwości wpisywanego tekstu. Potwierdzenie zmian dokonujemy poprzez naciśnięcie zielonego tzw. „ptaszka”.


Tak w skrócie wygląda proces tworzenia schematu elektrycznego w programie DRAFTSIGHT. Jak można było zauważyć, większość operacji opiera się na kopiowaniu i przenoszeniu gotowych elementów/bloków, oraz rysowaniu linii.

Tutaj znajduje się plik z wykonanym w tym wpisie schematem, aby można było poćwiczyć na już wstępnie przygotowanym pliku:
Wzór pliku dla schematów (506 pobrań )

Zachęcam do komentowania i zadawania pytań.

Pozdrawiam.

1 Komentarz

  1. Damian

    Super, tego trzeba było

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *