DraftSight – program do (nie tylko) prostych schematów elektrycznych – część 3. Tworzenie bloków

Witam.

Tym razem podzielę się z wami sposobem na tworzenie bloków – czyli takich naszych gotowych komponentów elektrycznych dla naszej biblioteki. Bloki umożliwią nam łatwą edycję opisu danego symbolu, a także możliwe jest wybieranie z menu rozwijalnego odpowiednich symboli elektrycznych. Dzięki czemu upraszczają i przyśpieszają pracę nad np. rysowaniem schematów elektrycznych.

Tworzenie bloków przedstawię na symbolu wyłącznika różnicowoprądowego – który narysowałem z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do rysowania, takich jak linia prosta, okrąg itp. Mając gotowy symbol dodamy jeszcze pola tekstowe takie jak nazwa i typ aparatu. Tekst ten będzie powiązany z danym blokiem aparatu, dzięki czemu łatwiejsza będzie edycja tych pól tekstowych w przyszłości.

Aby dodać pola tekstowe powiązane z blokiem, czyli atrybuty bloku, należy z menu Rysowanie wybrać zakładkę Blok, a następnie Zdefiniuj atrybuty bloku. W nowo otwartym oknie uzupełniamy pola:

  • Nazwa – czyli opis co dana pole ma wyświetlać, np. Oznaczenie – pomaga w identyfikacji atrybutu bloku, nie jest wyświetlana na arkuszu
  • Tytuł – kolejny opis dla danego atrybutu – nie jest wyświetlana na arkuszu
  • Wartość domyślna – wartość atrybutu, która domyślnie jest przypisywania dla danego atrybutu bloku – jest wyświetlana na arkuszu

Pozostałe parametry które znajdują się w okienku dot. stylu wyświetlanego atrybutu. Przeważnie wypełniam jedynie pole Nazwa i ewentualnie definiuję styl wyświetlania danego atrybutu.

Po zdefiniowaniu nowego atrybutu naciskamy OK i umieszczamy go na arkuszu przy naszym symbolu wyłącznika różnicowoprądowego. Dodajemy kolejne atrybuty określająca takie informacje jak typ aparatu, oraz ilość faz.

Po umieszczeniu wymaganych atrybutów przechodzimy do zdefiniowania nowego bloku. W tym celu należy z menu Rysowanie wybrać zakładkę Blok, a następnie Zdefiniuj. Pojawi się nam nowe okienko pozwalające na definicję bloku. Wybieramy opcję Wybierz w obszarze graficznym w sekcji Elementy bloku, okienko definicji bloku zniknie, dzięki czemu możliwe jest wybranie naszego symbolu. Zaznaczamy go wraz z atrybutami i wciskamy Enter. Ponownie pojawi nam się okienko definicji bloku, a w podglądzie możemy zobaczyć miniaturę naszego symbolu. Następnie można określić punkt bazowy bloku. Przeważnie określam go na jednym z wejść/wyjść symbolu. W ostatniej kolejności pozostaje nam nadanie Nazwy, oraz ewentualnego opisu bloku. Po wciśnięciu OK pojawi się nam okienko z edycją atrybutów bloku, które zostały przez nas utworzone. Po zatwierdzeniu zmian opisy w atrybutach zostaną odpowiednio zmienione. Można w każdej chwili zmienić atrybuty poprzez dwukrotne kliknięcie na nasz blok.

Dodawanie utworzonych bloków można poprzez zwykle kopiowanie, lub poprzez wybór z menu Wstawianie -> Blok. W nowo otwartym okienku wybieramy żądany blok i wciskamy przycisk OK. Nowo dodany blok jest umieszczany w początku układu współrzędnych. Teraz można zmienić parametry atrybutów naszego bloku.

 

To by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się wam trochę przybliżyć sposób definiowania bloków, które to znowu ułatwiają pracę przy rysowaniu schematów elektrycznych i nie tylko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *