Jak w OMV zapisać pliki z PL znakami

Ostatnio przedstawiłem kolejny sposób jak z raspberry Pi zrobić serwer plików NAS. Po rozpoczęciu użytkowania pewnie zauważyłeś, że niektóre pliki/foldery mają dziwne nazwy, a przy tworzeniu nowych plików czasami pojawia się komunikat o zbyt długiej nazwie. Jest to objaw zastosowania znaków polskich, tych z kreseczkami – jest to powiązane z kodowanie nazw plików na naszym serwerze. Tym razem przedstawię w jaki sposób można to naprawić, żeby za każdym razem nie zmieniać nazwy plików.

Pliki widoczne po podłączeniu pendrive do komputera
Pliki widoczne poprzez dostęp do serwera NAS - brak polskich liter

Na powyższych zdjęciach umieściłem widok kilku plików z polskimi znakami – prawidłowe nazwy widoczne są w przypadku gdy pendrive na którym umieszczone są te pliku jest podłączony do komputera. Natomiast na drugim zdjęciu można zobaczyć zmienione nazwy plików, które są udostępnione poprzez serwer NAS – pendrive jest podłączony do raspberry pi.

W pierwszym kroku wyedytujemy plik w którym zapisany jest nasz pendrive w konfiguracji OMV – plik config.xml znajdujący się pod ścieżką etc/openmediavault/. Aby dokonać edycji tego pliku wykorzystamy edytor nano, poprzez wywołanie poniższej komendy:

sudo nano /etc/openmediavault/config.xml

Podczas wpisywania poleceń i ścieżek proponuję używać autouzupełniania, poprzez dwu krotne wciśnięcie klawisza TAB, po wcześniejszym wpisaniu kilku początkowych znaków, np. /etc/openm (i teraz TAB x2).
Gdy otworzy nam się plik config.xml w terminalu w gąszczu wszystkich ustawień musimy znaleźć informację, gdzie zamontowany jest nasz pendrive. Robimy to poprzez wciśnięcie CTRL+X, dzięki temu na dole widzimy okienko do wpisania frazy którą chcemy wyszukać. Wpisujemy fstab i wciskamy Enter.

Przydatne funkcje w edytorze nano. Wywoływane są one wraz z klawiczem CTRL

Wpisanie w pole wyszukiwania fstab

Zostanie wskazane pierwsze wywołanie sekcji <fstab> w pliku. Przechodzimy niżej, gdzie znajdują się informacje dot. naszego pendrive, np uuid. W sekcji <opts> dodajemy wpis iocharset=utf8. Powinien on wyglądać mniej więcej tak:

<opts>defaults,iocharset=utf8,nofail<opts>

Jest to informacje, że dysk który montujemy ma być zamontowany z opcją kodowania utf8 – kodowanie z naszymi znakami. Aby wyjść wraz z zapisaniem zmian naciskami CTRL+X, następnie wciskamy Enter oraz wpisujemy Y, aby potwierdzić nadpisanie pliku.

Kolejny etap polega również na zmianie opcji montowania pendrive, ale teraz w pliku systemowym jakim jest fstab. W tym celu wpisujemy w terminalu następujące polecenie:

sudo nano /etc/fstab

W sekcji opisanej [openmedavault], która to wskazuje, że zmiany dokonał program OMV, widzimy parametry montowania dysku (albo i dysków)

W przed ostatnim bloku za nofail dopisujemy podobnie jak poprzednie parametr montowania odpowiedzialny za znaki, czyli iocharset=utf8. Powinniśmy mieć następujący końcowy zapis w przedostatnim bloku (cyfry 0 2 są w ostatnim bloku oddzielonym Tabulatorem)

defaults,nofail,iocharset=utf8

No i tym sposobem po restarcie malinki w plikach udostępnionego zasobu mamy polskie znaki. W przypadku gdy do malinki mamy podłączonych więcej pendrive, lub dysków, czynności powyższe powtarzamy dla każdego z dysków/pendrive.


Dziękuję za poświęcony czas. Oby informacje tutaj przekazane pomogły w rozwiązaniu problemów

W przypadku problemów bądź błędów w tekście, proszę o komentarz – ale też nie tylko w tedy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *