Proxmox – problem z połączeniem się poprzez SSH

Ostatnio podczas tworzenia maszyny wirtualnej (Ubuntu) w środowisku proxmox, spotkałem się z problemem dostępu zdalnego do systemu poprzez SSH. Po wpisaniu loginu terminal, w moim przypadku jest to putty, zgłasza błąd „No supported authentication methods available (server sent: publickey)„.

Aby możliwe było połączenie z maszyną wirtualną poprzez ssh, należy na w terminalu znajdującym się w proxmoxie dla naszej maszyny wirtualnej, wywołać poniższą komendę, dzięki której, możliwe będzie wyedytowanie pliku konfiguracyjnego ssh.

nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku tym wyszukujemy ChallengeResponseAuthentication, oraz PasswordAuthentication, usuwamy komentarz z tych linijek (czyli znaczek #), oraz ustawiamy te parametry na yes. Zapisujemy dokonane zmiany i resetujemy usługę ssh, poprzez wpisanie następującego polecenia:

service ssh restart
service sshd restart

Po wykonaniu ssh, połączenie zdalne poprzez ssh z naszą maszyną wirtualną powinien być już dostępny.

Natomiast jeżeli mamy problem z zalogowaniem się jako root do naszego systemu, musimy w tym samym pliku usunąć komentarz z ustawieniem związanym z zezwoleniem na logowanie jako root poprzez ssh.

PermitRootLogin yes


Nie zapomnij o zapisaniu pliku i zresetowaniu usługi ssh.
Powyższe zmiany można również zastosować na normalnych zainstalowanych systemach, nie tylko na maszynach wirtualnych.