Raspberry pi – instalacja raspbian i pierwsze kroki. Bez ekranu zewnętrznego. SSH

Od dłuższego – bardzo długiego – czasu zabierałem się do napisania kilku wpisów dotyczących tych mini komputerków. Lecz jakoś zawsze coś innego pochłaniało mój czas. Mam w planie w najbliższym czasie przedstawienie podstawowych czynności/operacji związanych z RPI, aby w szczególności osoby które zaczynają z tymi urządzeniami mogły jak najszybciej rozpocząć pracę.

Trochę zacznę nietypowo, od instalacji systemu i pierwszych kroków, a nie od samej prezentacji tego urządzenia. Prezentacja może będzie później, jeżeli w ogóle będzie. Przedstawione kroki, są dla sytuacji gdy nie posiadamy, bądź nie mamy możliwości podłączenia monitora i klawiatury/myszy do naszej malinki. Wszystko zostanie dokonane zdalnie z komputera PC. Oczywiście potrzebujemy podłączenie LAN między komputerem, a malinką.

Zaczynamy…

Przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji, pobierzmy wszystkie niezbędne programy:

  1. Terminal z protokołem SSH – najpopularniejszy jest putty.
  2. Program do przygotowania i zainstalowania raspbiana na karcie SD – balenaEtcher. Program ten robi wszystko w automacie i jest bardzo prosty w obsłudze, o czym sam się za chwilę przekonasz.
  3. Obraz raspbiana – ze strony raspberry.
  4. Skaner adresów IP w naszej sieci lokalnej – Advanced IP Scanner

Pobierając oprogramowanie ze strony raspberry należy pamiętać aby wybrać raspbiana nie NOOBS. Często się zdarza, że osoby pobierają oprogramowanie NOOBS i mają problemy z uruchomieniem systemu bez dodatkowego monitora. Jeżeli chcesz uruchomić swoją malinkę, bez dodatkowego sprzętu wybierz najlepiej obraz rasbiana – na stronie są dostępne 3 wersje:

  1. Wersja Lite – podstawowa wersję raspbiana. Bez żadnych dodatkowych elementów i programów (bez nakładki graficznej)
  2. Wersja podstawowa ale z nakładką graficzną.
  3. Wersja full ze wszystkimi rekomendowanymi programami

Gdy już mamy wszystko ściągnięte instalujemy i uruchamiamy program balenaEtcher, oraz podłączamy kartę SD do komputera PC na którym ma znaleźć się system. W balenaEtcher wskazujemy gdzie znajduje się pobrany obraz systemu, wskazujemy gdzie ma on zostać zainstalowany i poprzez przycisk FLASH rozpoczynamy proces instalacji raspbiana na kartę SD. Warto tutaj wspomnieć, że program ten sam sformatuje kartę SD, więc o nic nie musimy się martwić. Po zakończonej instalacji zostanie ona zweryfikowana pod kątem poprawności instalacji.

Aby możliwy był dostęp do naszej malinki musimy aktywować protokół SSH, poprzez który będziemy się komunikować na początku z naszym urządzeniem. W tym celu otwieramy w eksploratorze naszą kartę SD i tworzymy w głównym katalogu plik SSH bez rozszerzenia (jeżeli nie widać rozszerzeń plików, należy w opcjach widoku naszego systemu ustawić widoczność znanych rozszerzeń plików). System zapyta się czy zmienić rozszerzenie pliku – zgadzamy się.

Następnie tak przygotowaną kartę SD wkładamy do RPI i podłączamy ją do zasilania (kartę należy podłączać w stanie bez napięciowym urządzenia – w innym przypadku możliwe jest uszkodzenie karty pamięci), oraz podłączamy przewód sieciowy/ethernetowy. Przy wykorzystaniu skanera adresów IP w naszej sieci, sprawdzamy adres naszej malinki. W skanerze szukamy urządzenia, którego producentem jest Raspberry Pi Fundation. Następnie uruchamiamy nasz terminal np. PUTTY i wpisujemy odczytany adres ze skanera IP – pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian. Po prawidłowym odnalezieniu naszego urządzenia i podłączeniu się do niego pojawi się nam nowe okienko z poleceniem wpisania nazwy użytkownika, oraz hasło. Domyślnie ustawione są następujące dane logowania:

logi: pi
hasło: raspberry

Podczas wpisywania hasła, nie będą widoczne żadne znaki – tak jest już przyjęte w systemach linuksowych. Po prawidłowym zalogowaniu się do urządzenia będziesz mógł rozpocząć pracę na malince.

Na początku jednak wykonajmy jeszcze kilka czynności, aby usprawnić naszą pracę z raspberry. W pierwszej kolejności dokonamy kilku zmian w konfiguracji urządzenia – do ustawień wchodzimy poprzez wpisanie polecenia

raspi-config

W pierwszej kolejności ustawimy lokalizację – język polski. W tym celu wybieramy opcję 4-Localisation Options, następnie I1 – Change Locale. Wyświetlą nam się wszystkie ustawienia dotyczące pakietu lokalizacyjnego (czy jak to tam jest 😉 ). wybieramy pl_PL.UTF-8 UTF-8 (wybór potwierdzamy spacją). Następnie poprzez przycisk TAB na klawiaturze potwierdzamy <OK> nasz wybór. W kolejnym oknie wybieramy domyślny pakiet. Tym o to sposobem mamy malinkę z pakietem PL.

Kolejnym krokiem będzie konfiguracja wi-fi (jeżeli posiadamy, w przeciwnym razie pomijamy ten krok). W głównym oknie konfiguracyjnym wybieramy opcję 2-Network Options, a następnie N2- Wi-Fi. W nowym oknie podajemy nazwę naszej sieci wi-fi (SSID), po potwierdzeniu nazwy jesteśmy proszeni o podanie hasła do naszej sieci WI-FI. Po wpisaniu prawidłowych danych nasze urządzenie powinno same podłączyć się do naszej sieci wi-fi (jeżeli mamy automatyczne przydzielanie adresów DHCP). Po podłączeniu poprzez WI-FI będziemy zmuszeniu jeszcze raz wykorzystać skaner naszej sieci lokalnej, aby dowiedzieć się jaki adres ma nasze nowe urządzenie w sieci. Sposób ustawienia statycznego adresu IP podam w jednym z kolejnych artykułów.

Po wyjściu z konfiguracji raspberry należy urządzenie zresetować. Dokonujemy tego poprzez komendę:

sudo reboot

Po ponownym uruchomieniu urządzenia dobrze jest zaktualizować oprogramowanie. Wykonuje się to poprzez wpisanie następujących dwóch komend:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Po zakończonej aktualizacji dokonujmy restartu urządzenia. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do naszej zabawy.

Pozdrawiam i do następnego;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *