Sposoby edycji stringów w C# – modyfikacja i praca

Podczas pracy na stringach nie jeden raz będziemy zmuszeniu do edycji tych danych. Obojętnie czy są to dane przez nas wprowadzane na bieżąco w programie, czy tworzone w tym programie. W tym wpisie przedstawię i postaram się omówić większość metod umożliwiających pracę na stringach.

 • Chars

Właściwością tą pobieramy pojedynczy znak z podanego indeksu.

 • Length

Aby dowiedzieć się ile znaków zawiera dane wyrażenie wykorzystamy podaną właściwość Stringa.

int dlugosc = obiekt_string.Length;
 • Concat()

Podobnie jak operator +, metoda ta służy do łączenia dwóch lub więcej łańcuchów.

obiekt_string = String.Concat(pierwszy_tekst, drugi_tekst);
 • Contains()

W celu wyszukania danego wyrażenia w danym łańcuchu wykorzystamy metodę Contains – jeżeli dane wyrażenie zostanie odnalezione, zwrócą ona wartość true, w przeciwnym wypadku false. Metoda ta rozróżnia wielkość liter, więc należy o tym pamiętać pisząc kod.

bool czy_jest = obiekt_string.Contains("szukam");
 • Equals()

Metoda ta określa czy oba podane ciągi mają tą samą wartość, jeżeli tak to zwraca true. Zwraca uwagę na wielkość znaków.

bool to_samo = obiekt_string.Equals(obiekt2_string);
 • Format()

Konwertuje wartości wstawianych obiektów i wstawia je do innego ciągu znaków.

String obiekt_string = String.Format("To {0} jest cyfra dziesiec", 10);
 • Insert()

Metoda ta wstawia w dane miejsce żądany ciąg znaków. Przyjmuje ona kilka parametrów – pierwszym jest pozycja od której ma być dodawany ciąg znaków, który został wpisany jako drugi parametr.

obiekt_string = obiekt_string.Insert(10, "dodany ciag)";
 • Join()

Łączy elementy jednej tablicy w jeden ciąg znaków. Metoda ta przyjmuje dwa parametry – pierwszym jest znak rozdzielający łączone elementy, a drugim nazwa tablicy.

 • LastIndexOf()

Zwraca pozycję ostatniego wystąpienia określonego znaku lub ciągu w danym łańcuchu.

 • Remove()

W celu usunięcia pewnego fragmentu ciągu znaków wykorzystamy metodę remove. Parametry jakie przyjmuje to początek i koniec ciągu znaków, jaki ma zostać usunięty.

 • Replace()

Metoda replace podmienia żądane elementy na inne. Przyjmuje dwa parametry, gdzie pierwszy określa który element ma zostać zmieniony, a drugi na jaki.

obiekt_string = obiekt_string.Replace('a', 'b');
 • Split()

Metoda ta dzieli podany ciąg znaków według podanego separatora. Działa odwrotnie jak metoda join().

String[] output = obiekt_string.Split('a');

Dodatkowo, split może zawierać więcej parametrów wejściowych umożliwiających lepsze skonfigurowanie wyłuskiwania danych z ciągu znaków. Po więcej szczegółów na chwilę obecną odnoszę do dokumentacji

 • Substring()

W celu skopiowania części znaków danego ciągu, należy użyć podanej metody z wpisaniem jako parametr początkowej pozycji, od którego mają zostać kopiowane znaki, oraz liczbę znaków.

 • ToCharArray()

Kopiuje dany zakres znaków do tablicy.

 • ToLower()

Metoda ta pozwala zmienić wszystkie znaki na małe.

obiekt1_string = obiekt2_string.ToLower();
 • ToString()

Konwertuje dany ciąg na string.

obiekt1_string = obiekt2_string.ToString();
 • ToUpper()

Metoda ta pozwala zmienić wszystkie znaki na duże.

obiekt1_string = obiekt2_string.ToUpper();
 • Trim()

Metodą tą usuwany białe znaki znajdujące się na początku i na końcu danego łańcucha znaków.

obiekt1_string = obiekt2_string.Trim('*', ' ');
obiekt1_string = obiekt2_string.Trim();
 • TrimEnd()

Aby usunąć białe znaki znajdujące się tylko na końcu łańcucha należy wykorzystać metodę TrimEnd

obiekt1_string = obiekt2_string.TrimEnd('*', ' ');
obiekt1_string = obiekt2_string.TrimEnd();
 • TrimStart()

Jeżeli chcemy usunąć białe znaki tylko na początku danego łańcucha znaków używamy tej metody – TrimStart

obiekt1_string = obiekt2_string.TrimStart('*', ' ');
obiekt1_string = obiekt2_string.TrimStart();

Aby utworzyć zmienną typu string wykorzystujemy następujący zapis:

String obiekt_string = new String();

Pozostałe metody wraz z opisem klasy String można znaleźć w dokumentacji znajdującej się na stronie microsoftu

Przepraszam za błędne nazywanie metod funkcjami, oraz stosowanie nieodpowiedniego nazewnictwa. Pozostała naleciałość z C, oraz C++. W razie błędów proszę o poprawianie mnie. Dzięki za wyrozumiałość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *