Synchronizacja danych – tworzymy backup danych w NAS. RPI.

Mamy już postawiony dysk NAS na naszej malince. Teraz przydałoby się tworzenie jakiegoś backup’a tych danych, np. na kolejny dysk USB. Po co? Aby zapewnić trwałość danych w przypadku usunięcia ich przez przypadek, bądź gdy uszkodzony zostanie podstawowy dysk.

W tym celu wykorzystamy rsync, oraz zadania crona. Najpierw montujemy kolejny dysk, w nowej lokalizacji, a następnie instalujemy:

sudo apt-get instal rsync 

Po zainstalowaniu rsync, można wykonać pierwszą synchronizację danych ręcznie, aby sprawdzić czy wszystko działa popranie. Dokonujemy tego poprzez następującą komendę

sudo rsync -av --delete /media/dysk_sieciowy/ /media/backup/

gdzie:

  • -av                                          – opcje powodujące synchronizacje danych z wyświetleniem tego co się dzieje (co jest kopiowane)
  • –delete                                   – usuwa pliki w katalogu docelowym, jeżeli w źródłowym nie istnieją
  • media/dysk_sieciowy/            – ścieżka folderu który będzie kopiowany/synchronizowany
  • /media/backup/                       – ścieżka folderu do którego będziemy kopiować dane/synchronizować

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie możemy przejść do ustawienia zadania, wykonującego cyklicznie synchronizację danych. Otwieramy w takim razie skrypt zadań crona i wpisujemy odpowiednią linijkę:

sudo crontab -e
0 5 * * * rsync -av --delete /media/dysk_sieciowy/ /media/backup/

Zapis ten powoduje synchronizację danych codziennie o godzinie 5 rano. Poniżej wytłumaczenie zapisu:0 – minuta wystąpienia zdarzenia (0-23)

  • 5 – godzina wystąpienia zdarzenia (0-59)
  • * – dzień miesiąca wystąpienia zdarzenia (1-31)
  • * – miesiąc (1-12)
  • * – dzień tygodnia (0-7 [0-poniedziałek; 7-niedziela] )