Zdalny dostęp – serwer VPN, na RPI. Zerotier

Tym razem chciałbym przedstawić nowy sposób dostępu do sieci lokalnej (VPN) przy wykorzystaniu zerotier. Zauważyłem, że wykorzystując ich serwer osiągamy lepszą transmisję danych. Wielkim plusem jest fakt, że jest on darmowy do 100 kont/sieci. Wersje płatne oferują dodatkowo brak ograniczenia w ilości sieci, oraz lepsze wsparcie techniczne.

Aby uzyskać zdalny dostęp w pierwszej kolejności zakładamy konto na zerotier. Po zalogowaniu się, tworzymy nową sieć poprzez wybranie Network, a następnie Create a Network. Po utworzeniu nowej sieci konfigurujemy ją. Przechodzimy do części Advanced – manager routes i usuwamy wszystkie zapisane adresy. Następnie wpisujemy odpowiednio (adresy sieci są przykładowe):           

  • 0.0.0.0                                                                                   10.0.1.2/24 (adres ip który będzie przypisany do naszej malinki przez którą będzie dostęp do sieci)
  • 10.0.1.0/24 (adres wirtualnej podsieci)                                 (pozostawić puste)
  • 192.168.100.0/24 (rzeczywisty adres lokalnej podsieci)      10.0.1.2/24 (adres ip który będzie przypisany do naszej malinki przez którą będzie dostęp do sieci)

Następnie przechodzimy do Advanced-IPv4 Auto-Assigned i wybieramy tryb zaawansowany (Advanced) usuwamy obecny adres i wpisujemy zakres nowej wirtualnej sieci:

10.0.1.0           10.0.1.254

Jeżeli mamy już skonfigurowaną wirtualną sieć przechodzimy do raspberry Pi. Instalujemy zerotier przy użyciu następującego komendy:

curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash

Po instalacji uruchamiamy usługę zerotier, sprawdzamy status uruchomionej usługi, a następnie wpisujemy numer utworzonej sieci VPN.

sudo systemctl enable zerotier-one
sudo zerotier-cli status
sudo zerotier-cli join 3_____________n

Numer sieci znajduje się w sekcji Basics Network ID. Jak już dołączymy do sieci, z poziomu przeglądarki www należy jeszcze potwierdzić nowego użytkownika. Przechodzimy do sekcji Members i przy nowym użytkowniku potwierdzamy jego uczestnictwo (ptaszek przy auth?). Należy jeszcze naszej malince ręcznie przypisać adres IP (później przy dołączaniu nowych użytkowników nie jest to już konieczne). W tym celu usuwamy najpierw stary adres (jeżeli został przypisany) poprzez wybranie kosza, a następnie obok + wpisujemy adres ip (w tym przypadku 10.0.1.2) i wciskamy +.

Teraz kolej na połączenie się z siecią z naszego komputera. Pobieramy zerotier na komputer. Po instalacji i uruchomieniu aplikacji w pasku zadań PPM klikamy na ikonę zerotier i wybieramy Join Network. W nowym oknie wpisujemy numer ID naszej sieci i zaznaczamy Allow Managed i Allow Global – następnie Join. Następnie wybieramy show network i w nowym oknie wybieramy connected. Możliwe, że będziesz musiał w Windowsie potwierdzić połączenie się z nową siecią – zrób to. Pamiętaj aby potwierdzić użytkownika z poziomu przeglądarki na zerotier.

Takim sposobem powinieneś mieć dostęp do swojej sieci domowej będąc po za nią. Możesz sprawdzić czy masz do niej dostęp poprzez wykonanie ping urządzenia które się w niej znajduje.

Ja od dłuższego czasu korzystam z tej formy dostępu do swojej sieci lokalnej i nie zauważyłem większych problemów. Szybkość wymiany danych jest o dużo lepsze niż przy softether.